top of page

Vil ha flere universiteter

Regjeringa åpner opp for at flere høyskoler kan bli universiteter og vil endre regelverket slik at det blir lettere.


Stortingsrepresentant for Marit Knutsdatter Strand, som sitter i Utdannings- og Forskningskomiteen for Oppland Senterparti mener dette vil gjøre veien kortere for Høgskolen i Innlandet til å få universitetsstatus.


– Det er viktig for høgskolen i Innlandet å bli universitet fordi da får de rå mer over egne utdanningstilbud og gjennomføring av egne utdanningsprogram og det er viktig i ei tid med omstilling og økt oppmerksomhet for å styrke kompetansen for forskning i vår region.

3 views

Comments


bottom of page