top of page
  • pulsenavtoten

Mistenkt for økonomiske lovbrudd etter konkursen i Nordsinni Bakeri ASFør jul i fjor sendte konkursen i Nordsinni Bakeri AS sjokkbølger gjennom Raufoss Amfi. Nå, flere måneder senere, har politiets etterforskning av saken kommet til en slutt. Etter en grundig undersøkelse av påståtte økonomiske uregelmessigheter, ligger saken hos påtaleansvarlig for videre handling.


I den foreløpige rapporten som ble presentert for Vestre Innlandet Tingrett, avslørte oppnevnt bostyrer, advokat Hans Mikkel Herberg fra advokatfirmaet Lohne Krokeide, at en anmeldelse hadde blitt levert til politiet. Denne anmeldelsen var rettet mot både styreleder og daglig leder i Nordsinni Bakeri AS. Den angivelige mistanken dreier seg om potensielle straffbare handlinger knyttet til manglende regnskapsføring, feilaktig rapportering av merverdiavgift, økonomisk utroskap og unnlatelse av å avgi årsregnskap og oppbud.


Politiet har gjennomført avhør av de mistenkte i løpet av de siste tre månedene.


Politiadvokat Richard Røed, som leder avsnittet for økonomi og miljøkriminalitet i Innlandet politidistrikt, har bekreftet at saken er ferdig etterforsket og nå ligger hos påtaleansvarlig for videre vurdering.


– En forventer en påtaleavgjørelse utpå vårparten. Utover det kan jeg ikke si så mye om hva som er avdekket. Det blir nå opp til påtaleansvarlig, uttaler Røed.


Ifølge den foreløpige boinnberetningen er det meldt inn krav i boet på nærmere 2,6 millioner kroner. Dette understreker alvoret i situasjonen og det potensielle omfanget av eventuelle økonomiske uregelmessigheter som etterforskningen har avdekket.


skriver oa.no

3 views0 comments

Comentários


bottom of page