top of page

Mange bruker Ibux for mye og for lenge, mener leger og tannlegerIbuprofen, et vanlig smertestillende og betennelsesdempende legemiddel kjent under navn som Ibux, har blitt et hyppig brukt medikament blant nordmenn. Men nå går leger og tannleger ut og hevder at bruken av Ibuprofen bør begrenses og at salget i butikker og kiosker bør stanses.


Norges Farmaceutiske Forening, Norsk forening for allmennmedisin og Den norske tannlegeforening har alle tatt til orde for en endring i tilgjengeligheten av Ibuprofen. De argumenterer for at Ibuprofen medfører større risiko enn det andre vanlige smertestillende alternativet, paracetamol. I et brev til Direktoratet for medisinske produkter ber de om en revurdering av tilgjengeligheten til Ibuprofen utenom apotekene.


En av hovedbekymringene er at kunder ikke får tilstrekkelig veiledning ved kjøp av legemidler utenfor apotekene, noe som kan føre til feilbruk og overforbruk av Ibuprofen. Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin, påpeker at mange ikke er klar over forskjellen mellom Ibuprofen og paracetamol. Ibuprofen har høyere risiko for interaksjoner og bivirkninger sammenlignet med paracetamol, og derfor bør paracetamol være det foretrukne førstevalget ved egenbehandling av smerte.


– Det er ikke bare en enkel utveksling mellom Ibuprofen og paracetamol. Mange tror det er likegyldig hvilket av disse medikamentene de bruker, men faktum er at for de fleste vil paracetamol være et tryggere og mer hensiktsmessig alternativ, uttaler Tangen til avisen.


Dersom direktoratet følger oppfordringen fra de medisinske og farmasøytiske foreningene, kan dette bety en betydelig endring i tilgjengeligheten av Ibuprofen i norske butikker, kiosker og på bensinstasjoner. Det gjenstår å se hvordan myndighetene vil reagere på denne oppfordringen og hvilke tiltak som eventuelt vil bli iverksatt for å begrense bruken av Ibuprofen blant nordmenn.

3 views

Comments


bottom of page