top of page
  • pulsenavtoten

Vindkraftverket kan redde kommune økonomien i Vestre Toten
Vinkrafteventyret kan bli en veldig positivt for kommune kassa i Vestre Toten.

Årlige insekter fra vindmølleparken kan bli på ca 20 mill. kroner i året.


Eivind A. Fjellstad, kommunikasjonssjef i kraftselskapet  Zephyr,  sier også at innbyggerne i de berørte kommuner vil få muligheten til å ikjøpe strømavtale til kostpris,- en avtale som vil vare i hele kraftverkets levetid.


Dette innslaget er hentet med godkjenning av Radio Toten.  

8 views0 comments

Comments


bottom of page