top of page
  • pulsenavtoten

Vil ikke ha mobilforbud på skolenEt mobilforbud i skolen vil kunne føre til flere og ikke færre konflikter.


Det mener Abdisa Waldemariam, fylkesleder i Elevorganisasjonen i Innlandet.

I dag kom Utdanningsdirektoratet og regjeringa med en anbefaling om mobilbruk i skolen, som gjelder for hele landet.


Mobiltelefonen skal nå ut av klasserommene, både på barneskolen, ungdomsskolen og på videregående skole, skriver NRK Innlandet.

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page