top of page
  • pulsenavtoten

Vestre Toten kommune tar grep for å forbedre samarbeidsklimaet blant politikerneVestre Toten kommunestyre har vært samlet torsdag, hvor ordfører Tonje Bergum Jahr (Ap) la frem tiltak for å bedre samarbeidsklimaet blant politikerne etter en periode med utfordringer og tøffe tak etter valget.


Ordføreren har tatt initiativ til en prosess for å bedre samarbeidet, og det første konkrete tiltaket er en heldagssamling planlagt til 23. april. Denne samlingen vil ledes av en representant fra Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS, og alle kommunestyremedlemmer oppfordres til å delta.


I tillegg til den kommende samlingen, oppfordrer ordføreren alle politikerne til å være bevisste på språkbruken når de kommuniserer med hverandre.


En start på prosessen fant sted 13. mars med et møte mellom gruppelederne, og det har også blitt sendt ut en e-post til alle politikerne om oppstarten av arbeidet.


Under godkjenningen av protokollen fra forrige møte, tok Dorthe Ødegaard Benckert (Sp) ordet og utfordret ordføreren ved å be henne uttale seg om sin tillit til medlemmene i formannskapet. Dette kom som en respons på tidligere uttalelser fra en representant angående manglende kompetanse og innsikt hos andre formannskapsmedlemmer. Ordføreren svarte bekreftende på spørsmålet og uttrykte tillit til de øvrige medlemmene i formannskapet.


Initiativene fra kommunestyret signaliserer en intensjon om å fremme et mer konstruktivt og samarbeidsorientert miljø blant politikerne, noe som forhåpentligvis vil bidra til å løse eventuelle uenigheter og fremme effektive beslutningsprosesser til beste for kommunens innbyggere.

0 views0 comments

Comments


bottom of page