top of page
  • pulsenavtoten

Vestre Toten Kommune står overfor betydelige økonomiske utfordringerVestre Toten kommune har overskredet budsjettet med 30 millioner kroner innen helse og omsorg, Nav, og grunnskole. Dette kommer i tillegg til de 34,5 millioner kronene som allerede har blitt brukt fra oppsparte midler for å dekke underskuddet i 2023.


Kommunedirektør Bjørn Fauchald advarer om at budsjettkuttene vil kreve drastiske tiltak. I tillegg til de økonomiske utfordringene, sliter kommunen med et høyt sykefravær på 11,2 prosent, rapporterer Toten Idag.

0 views0 comments

Comentarios


bottom of page