top of page
  • pulsenavtoten

"Vestre Toten kommune politianmelder hets mot skoleansatte"


Foto: Alexander Bryntesen


Kommunedirektør i Vestre Toten, Bjørn Fauchald, har politianmeldt alvorlige tilfeller av hets mot ansatte ved grunnskolene i kommunen.


Fauchald betoner at hendelsene er av en såpass alvorlig karakter at det krever politiets inngripen.


Selv om de spesifikke ytringene ikke er offentliggjort, understreker han viktigheten av å håndheve loven og beskytte de ansatte.


Denne handlingen markerer en økning i antallet anmeldelser av lignende forhold de siste ti årene, ifølge Toten Idag.

0 views0 comments

コメント


bottom of page