top of page
  • pulsenavtoten

Vestre Toten får 9,8 millioner etter «Hans»

Vestre Toten får 9,8 millionerr kroner i kompensasjon fra staten etter ekstremværet «Hans» i høst.


Det blir også utbetalt erstatninger til flere kommuner i Innlandet:

Hamar 4,4 millioner

Gjøvik 31,3 millioner

Skjåk 0,4 millionerLom

6,9 millioner

Vågå 7,3 millioner

Sør-Fron 22,9

Ringebu 19,3 millioner

Gausdal 32,7 millioner

Østre Toten 36 millioner

Vestre Toten 9,8 millioner

Vang 8,2 millioner


Flere har også søkt om å få dekket kostnader knyttet til uavklarte forhold, for eksempel uoppdagede skader, uavklart finansiering, forsikringsoppgjør eller eierforhold.

Disse kostnadene blir dekket senere, og er ikke inkludert i beløpene ovenfor.

2 views0 comments

Kommentarer


bottom of page