top of page
  • pulsenavtoten

Vanskelige kjøreforhold

Politiet Melder om svært vanskelig og glatte kjøreforhold rundt om i vegnettet i distriktet - også på hovedfartsårer.


Politiet anbefaller att hvis du skal ut og kjøre så Kjør forsiktig.0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page