top of page
  • pulsenavtoten

Utredningsarbeidet i Omsorgsenter saken på Gimle vil fortsette tross flertall fra Fremskrittspartiet

Updated: 5 days ago

0 views0 comments
bottom of page