top of page
  • pulsenavtoten

Ungdommers ulovlige våpenbesittelse bekymrer politiet i InnlandetAntallet straffesaker knyttet til ulovlig våpenbesittelse blant ungdom i Innlandet har hatt en betydelig økning. Politiadvokat Anders Møllersen Rapporter til Hamar Arbeiderblad at antallet saker har økt fra åtte tilfeller i 2022 til hele 21 tilfeller i 2023.


Det som gjør situasjonen enda mer alarmerende er at barn helt ned til 12 år er involvert i disse sakene. Politiet står overfor en utfordrende situasjon når det gjelder å håndtere denne økningen blant ungdom.


Mange av ungdommene som blir involvert i disse straffesakene, er tidligere ukjente for politiet. De bærer kniver under påskudd av å ville beskytte seg selv. Denne utviklingen er svært bekymringsfull og krever økt oppmerksomhet og innsats fra politiets side.

0 views0 comments

Comments


bottom of page