top of page
  • pulsenavtoten

Traktor og pølser

Updated: Feb 5


Anne Beate Bakken, Tone Moen, Anne Helle Bjørnødegård. Foto: Glenn Andre Sagstad


Tirsdag ble det avholdt traktortreff på Lena valle videregående skole i regi av Østre Toten frivillighetssentral med mange traktorinteresserte ungdommer på plass.


Det blei traktor kortesje gjennom lena sentrum.

2 views0 comments
bottom of page