top of page
  • pulsenavtoten

Totningen mistet førerretten i ni måneder etter fartsovertredelseTotningen, som har bilkjøring som en vesentlig del av jobben, ble tatt i en fartskontroll som forverret hans situasjon på grunn av tidligere trafikklovbrudd.


Det var i mars at mannen i begynnelsen av 20-årene ble tatt i en fartskontroll på fylkesveg 246. Han innrømmet å ha kjørt i 100 km/t i en 60-sone, noe som resulterte i en rettssak. Mannen godtok målingen og var villig til å ta straffen sin.


Tidligere Overtredelser

Dette er ikke første gang totningen har hatt problemer med farten. I 2020 mistet han førerkortet i tre måneder etter en alvorlig fartsovertredelse og fikk tre prikker på førerkortet. Disse tidligere overtredelsene spilte en stor rolle i rettens vurdering.


Straff og Bot

Mannen må betale en bot på 14.500 kroner. Ifølge forskriften skal tap av førerretten normalt fastsettes til mellom seks og åtte måneder for en fart på 95-100 km/t i en 60-sone. Med en hastighet på 100 km/t ligger saken i øverste sjikt av dette intervallet.


Rettsforståelse

Vestre Innlandet tingrett har forståelse for at siktede vil oppleve det som vanskelig å være uten førerrett i en lengre periode, spesielt siden bilkjøring er en vesentlig del av hans jobb. Dette vil medføre praktiske problemer i arbeidsdagen.

– Disse problemene skiller seg imidlertid ikke vesentlig fra det andre normalt opplever ved tap av førerretten. Det foreligger ingen spesielle omstendigheter i denne saken som gir grunn til å avvike fra tapsforskriften, heter det i dommen.


Forlenget Tapstid

På grunn av de tre prikkene han allerede hadde på førerkortet, ble tapstiden forlenget med tre måneder utover den vanlige seks måneders perioden. Dermed må mannen være uten førerkort i ni måneder. Før han kan sette seg bak rattet igjen, må han ta en ny praktisk førerprøve.

0 views

Comments


bottom of page