top of page

Totens Sparebank fusjonerer med SpareBank 1 Østlandet: Hva betyr det for lokalsamfunnet?


Administrerende banksjef i Totens Sparebank, Rolf Endre Delingsrud, foto: Odd Arild Larsen


Konkurransetilsynet har nylig gitt sin godkjennelse til fusjon mellom Totens Sparebank med SpareBank 1 Østlandet, og nå venter bankene på den endelige godkjenningen fra Finanstilsynet. Mange lokale innbyggere og lojale kunder lurer nå på hva denne fusjonen vil bety for deres lokalsamfunn og for deres personlige bankopplevelser.


"Minimale Endringer for Kundene"

Administrerende banksjef i Totens Sparebank, Rolf Endre Delingsrud, beroliger kundene med at endringene vil være minimale.

"Vi vil fortsatt møte de samme menneskene på de samme kontorene," sier Delingsrud. Han forklarer at den juridiske fusjonen ikke vil finne sted før sent i år, og at det kan ta opptil et år før de teknisk sett er på samme plattform som SpareBank 1 Østlandet. I mellomtiden vil Totens Sparebank fortsette å operere som vanlig, med den samme bemanningen og de samme tjenestene.


Innvirkning på Bankens Ansatte

Fusjonen vil imidlertid ha noen effekter på bankens ansatte. Noen vil få endrede funksjoner, og banken jobber nå med å plassere alle ansatte i sine nye roller før sommerferien for å redusere eventuell usikkerhet. "I det store og hele blir det få forandringer frem til den tekniske fusjonen er fullført, sannsynligvis innen 2025," sier Delingsrud.


Hvorfor Fusjonere?

Totens Sparebank har valgt å fusjonere med SpareBank 1 Østlandet på grunn av betydelige strukturelle endringer i bankbransjen. Økte myndighetskrav, behovet for spisskompetanse innenfor svindelbeskyttelse, antihvitvasking og bærekraft gjør det lettere å operere som en større organisasjon. "Det er store kapital- og synergigevinster ved å være en større IRB-bank kontra en standard bank," forklarer Delingsrud.


Styrking av Markedsposisjonen

Fusjonen vil bidra til å styrke Totens Sparebanks posisjon i markedet. Banken vil kunne bygge sterkere miljøer på vestsiden av Mjøsa, og et kraftfullt regionkontor vil bli etablert. Et utvidet kundesenter og flere produktselskaper vil også komme på plass. "Vi skal fortsatt være den gode og foretrukne lokalbanken med den sterke tilhørigheten til kjerneområdene våre," sier Delingsrud.


Neste Steg i Fusjonsprosessen

Frem mot Finanstilsynets behandling jobber banken med å få på plass nødvendige tekniske løsninger. Det er et omfattende teknisk løft som involverer mange av bankens store leverandører. "Det gjenstår en god del arbeid før alt er på plass," sier Delingsrud.


Påvirkning på Produkttilbudet

Kundene kan forvente et styrket produkttilbud, spesielt innen næringsliv og bedriftsmarked. "Vi vil dra nytte av SpareBank 1 sin kompetanse og produktutvalg, men de store forandringene vil neppe skje før sent i 2025," sier Delingsrud.


Forventninger til Finanstilsynets Godkjenning

Delingsrud forventer en godkjenning fra Finanstilsynet etter at de har behandlet søknaden. "Vi er i god dialog og svarer ut eventuelle spørsmål som kommer opp," sier han.


Kundereaksjoner så Langt

Generelt har kundene tatt nyheten om fusjonen med stor ro. "Noen kunder har reagert, men aktiviteten i banken viser at de fleste tar det med ro," sier Delingsrud.


Merkevaren Totens Sparebank

Mange kunder har et sterkt forhold til merkevaren Totens Sparebank, og det vil bli etablert en stiftelse for å videreføre denne merkevaren. "Vi skal kompensere mye gjennom stiftelsen og ivareta vår tilknytning til lokalsamfunnet," sier Delingsrud.


Engasjement i Lokalsamfunnet

Delingsrud tror engasjementet i lokalsamfunnet vil forbli stort. "Gjennom stiftelsen vil vi ha muligheter til å bidra til gode prosjekter i vårt lokalsamfunn," sier han.


Fremtiden etter Fusjonen

Delingsrud ser frem til en hverdag hvor banken kan fokusere på løpende drift og utvikling etter fusjonen. "Det er utvilsomt et merarbeid nå, men vi ser frem til å komme tilbake til normal drift," sier han.


Største Positive Endringer

For de ansatte vil fusjonen bety større utviklingsmuligheter og tilgang til større kompetansemiljøer. For kundene vil fusjonen gi tilgang til et bredere produkttilbud og bedre tjenester. "Vi vil fortsatt være en god samarbeidspartner i utviklingen av både person- og bedriftsmarkedet," avslutter Delingsrud.

1 view

Comments


bottom of page