top of page

Toten Sparebank deler ut midler til Aktivitetsfondet i Vestre Toten


leder for Vestre Toten aktivitetsfond, Gunnhild Andersen og Representant fra Toten Sparebank, Odd Fjellby. foto: Glenn A.


Toten Sparebank deler ut midler fra sitt gavefond, og vi var til stede da aktivitetsfondet i Vestre Toten mottok en stor sjekk på 100 000 kr. Representant fra Toten Sparebank, Odd Fjellby, overleverte sjekken i strålende solskinn på Raufoss gård.


Leder for frivilligsentralen og Vestre Toten aktivitetsfond, Gunnhild Andersen, var til stede for å motta sjekken. Hun uttrykte stor takknemlighet for bidraget fra Toten Sparebank,


Fjellby forklarte at banken ønsker å støtte formål som fremmer fellesskap og forebygger utenforskap. Det var akurat derfor Toten Sparebank har ønsket å støttet fondet som blei ettablert i fjor.


Andersen kunne fortelle at fondet i fjor mottok 250 000 kr fra Toten Sparebank, noe som har hjulpet mange barn. Siden oppstarten har rundt 85 barn mottatt individuell støtte, mens 120 barn har deltatt i lavterskelaktiviteter arrangert av lokale lag og foreninger.


Totens Sparebank planlegger å dele ut cirka 15 millioner kroner i år, hovedsakelig til Østre Toten, Vestre Toten, Gjøvik og Eidsvoll. Fjellby nevnte at bankens støtte til allmennyttige formål har en lang historie, med den første utdelingen helt tilbake i 1891.


Bankens midler bidrar til å videreføre mange aktiviteter og gi flere barn muligheten til å delta i organiserte aktiviteter. Andersen understreket viktigheten av fellesskap og hvordan det kan forhindre utenforskap blant barn.4 views

Comments


bottom of page