top of page
  • pulsenavtoten

Toten-kommunene bosetter 357 ukrainske flyktninger siden 2022Bilde Glenn A


Siden Ukraina-krigen brøt ut i februar 2022, har Toten-kommunene samlet sett bosatt 357 ukrainske flyktninger, hvorav 204 er bosatt i Vestre Toten.


Hvert år mottar kommunene en forespørsel fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) om å bosette et visst antall flyktninger. Forsker Vilde Hernes fra OsloMet påpeker at det i begynnelsen var urealistiske forventninger til hvordan kommunene skulle møte det store antallet ukrainske flyktninger, med forventninger om at de skulle være arbeidsinnvandrere uten problemer.


Østre Toten har alene bosatt 153 ukrainske flyktninger siden 2022, mens Vestre Toten har bosatt 204 i samme periode. Disse tallene representerer henholdsvis 1,03% og 1,49% av befolkningen i kommunene, og utgjør 92,17% og 97,61% av alle bosatte flyktninger.

I perioden 2022-2023 mottok Østre Toten 83 millioner kroner i tilskudd fra IMDI, mens Vestre Toten mottok 86 millioner kroner. Disse midlene skal dekke utgifter til bosetting og integrering av ukrainske flyktninger, samt flyktninger fra andre land.


I 2024 rangeres Vestre Toten på 9. plass i fylket og 45. plass nasjonalt i antall bosatte ukrainske flyktninger per innbyggertall. Østre Toten er på 18. plass i fylket og 117. plass nasjonalt.


Gjøvik kommune har bosatt 348 ukrainske flyktninger siden 2022 og rangeres i år på 27. plass i fylket og 174. plass nasjonalt.


I løpet av perioden har 355 kommuner bosatt totalt 65 087 ukrainske flyktninger, i tillegg til 8 971 flyktninger fra andre land. Sammenlignet med "flyktningbølgen" i 2015-2016, da over 26 000 personer ble bosatt, representerer dette en betydelig økning. Norge ga sist kollektiv beskyttelse til asylsøkere på 1990-tallet, da 16 000 flyktninger fra Balkan kom til landet.0 views0 comments

Comentários


bottom of page