top of page
  • pulsenavtoten

Toten kommune søker etter en GIS-konsulent til fast stilling i planavdelingenVestre Toten kommune kunngjør at de planlegger å ansette en GIS-konsulent i en full fast stilling, med tilknytning til kommunens planavdeling.


Den nye medarbeideren vil bli en del av et team bestående av 15 ansatte innen byggesak, arealplanlegging, oppmåling og geodata, miljø, samt landbruk og skogbruk.


Arbeidsoppgavene vil inkludere forvaltning av kommunens kartdatabase, utarbeidelse av arealplaner og reguleringsplaner, håndtering av matrikkelføring og tilrettelegging av geografisk informasjon. Rollen anses som sentral i kommunens utvikling.

2 views0 comments

Comentarios


bottom of page