top of page
  • pulsenavtoten

Torsdag feiret industrien i innlandet seg selv.


Direktør i Nammo Vegard Sande Foto: Glenn Sagstad


orsdag feiret Industrien i innlandet seg selv med undholdning og pris utdeling.

Ragnild Waldemard. Foto: Glenn.Sagstad


3 views0 comments
bottom of page