top of page
  • pulsenavtoten

Tidligere styreleder kritiserer forslag om avvikling av Østre Toten Eiendomsselskap ASOle Anton Hoel, tidligere styreleder i Østre Toten Eiendomsselskap AS (ØTE), går hardt ut mot forslaget om å avvikle selskapet, kalt det "et makkverk" fylt med feil og usannheter.


Kritikken rettes mot kommunedirektør Ole Magnus Stensrud, som har fremmet forslaget.

Hoel anklager rapporten for urettmessig å kritisere tidligere ledelse og ser frem til en ekstern granskning av påstandene. Formannskapet har foreløpig avvist forslaget om avvikling og bedt om en ytterligere gjennomgang med ekstern bistand, ifølge Toten Idag.


Det har vært uro rundt Østre Toten Eiendomsselskap AS etter at kommunedirektør Ole Magnus Stensrud la frem et forslag om avvikling av selskapet. Dette forslaget har fått sterke reaksjoner fra tidligere ledelse, inkludert Hoel, som nå åpent kritiserer både rapporten og Stensruds handlinger.


Hoel mener at forslaget om avvikling er basert på feilaktige premisser og at det urettmessig kritiserer tidligere ledelse uten saklig grunnlag. Han etterlyser en grundigere gjennomgang av saken og har bedt om ekstern granskning for å avdekke eventuelle uregelmessigheter.


Formannskapet har hittil stoppet forslaget om avvikling og ønsker å få en ekstern vurdering av saken før det tas noen endelige beslutninger. Dette markerer en pause i prosessen og gir tid til å vurdere sakens kompleksitet grundigere.


Østre Toten Eiendomsselskap AS spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet, og spørsmålet om avvikling er av stor betydning. Med sterke meninger fra både tidligere ledelse og kommunedirektør er det klart at det er behov for grundigere undersøkelser før noen endelig

1 view0 comments

Komentar


bottom of page