top of page
  • pulsenavtoten

Sykehuset Innlandet sliter med underskudd og økende lønnsutgifterFørste kvartal av året har vært utfordrende for Sykehuset Innlandet, som rapporterer et underskudd på 28 millioner kroner.


Selv om tiltak er iverksatt for å øke inntekter og kutte kostnader, fortsetter økonomien å være krevende, med flere ansatte enn budsjettert.


Selv om det har vært en reduksjon i sykefraværet, har dette ikke resultert i lavere bemanningskostnader. Sykehuset står nå overfor et lønnsoppgjør på 5,2 prosent, høyere enn de tidligere budsjetterte 4,9 prosentene.


Disse økte lønnsutgiftene kan ytterligere utfordre sykehusets økonomiske situasjon, ifølge rapporter fra Oppland Arbeiderblad.

0 views0 comments

Comments


bottom of page