top of page

Sykehuset Innlandet Best i Helse Sør-Øst på KreftbehandlingSykehuset Innlandet har oppnådd tidsfristene i 74 prosent av alle pakkeforløp for kreftbehandling i 2023, noe som gjør dem best i Helse Sør-Øst. Dette resultatet er høyere enn både det nasjonale målet på 70 prosent og gjennomsnittet på 68 prosent for regionen.


Avdelingsoverlege Anja Døssland Holstad ved Gjøvik-Lillehammer forklarer suksessen med god logistikk. – "Det handler mye om logistikk," sier hun til Oppland Arbeiderblad.

3 views

留言


bottom of page