top of page
  • pulsenavtoten

Sykehuset Innlandet arbeider for å snu økonomisk situasjonSykehuset Innlandet har slitt med økonomiske utfordringer det siste året, med et underskudd på 92 millioner kroner både i fjor og i årets to første måneder. Høyt sykefravær og en betydelig andel ledige stillinger, spesielt innen sykepleie, har bidratt til økte ventelister og brudd på ventelistegarantien, som igjen har ført til økonomiske tap for sykehuset.


Den nye lederen, Eli Giske, uttrykker bekymring for den nåværende situasjonen og setter fokus på å snu trenden for å oppnå økonomisk overskudd og sikre finansieringen av viktige investeringer. Giske tar mål av seg til å adressere de underliggende årsakene til de økonomiske utfordringene, inkludert håndtering av sykefravær og rekruttering av kvalifisert personell.


NRK Innlandet rapporterer at den økonomiske belastningen har hatt konsekvenser for sykehusets evne til å opprettholde tjenestenivået og overholde ventelistegarantien. Pasienter opplever lengre ventetider for nødvendig behandling, noe som igjen kan påvirke deres helse og velvære.


Giske og hennes team jobber aktivt med å implementere tiltak for å bedre situasjonen, inkludert effektivisering av drift, optimalisering av ressursbruk og rekruttering av nødvendig personale. Hun understreker viktigheten av å samarbeide med ansatte, pasienter og interessenter for å finne bærekraftige løsninger og sikre at Sykehuset Innlandet kan fortsette å levere kvalitetshelsevesen til lokalsamfunnet.


Med en dedikert innsats fra ledelsen og engasjementet fra alle involverte parter, er håpet at Sykehuset Innlandet gradvis vil kunne snu den økonomiske situasjonen og fortsette å være en viktig ressurs for innbyggerne i regionen.

2 views0 comments

Comments


bottom of page