top of page
  • pulsenavtoten

Sykefraværet i Innlandet øker

Sykefraværet i Innlandet har økt til 5 prosent for 3. kvartal i år.

Det er en økning på 2,8 prosent fra i fjor.


Selv om det legemeldte sykefraværet øker i Innlandet er det en lavere økning i fylket enn for landet, sier avdelingsdirektør Anja Søberg ved NAV Arbeidslivssenter Innlandet.


Tallene fra NAV viser at sykefraværet særlig øker hos unge kvinner, og at ansatte innen helse- og sosialtjenester har det høyeste fraværet av alle næringer.


Nordre Land og Nord-Aurdal hadde det høyeste legemeldte sykefraværet av kommunene i Innlandet med 6,5 prosent.

0 views0 comments

Comments


bottom of page