top of page
  • pulsenavtoten

Stortingspolitikere bringer økonomisk lettelse til Vestre Toten kommuneMens ledelsen i Vestre Toten kommunestyre satt og vurderte hvordan de skulle kutte fem prosent av årets budsjett, dukket det opp et uventet lyspunkt. Stortingspolitikerne Marit Knutsdatter Strand (Sp) og Rune Støstad (Ap) kom på besøk til ordfører Tonje Bergum Jahr med nyheten om en økonomisk gavepakke fra staten. Vestre Toten, som allerede sliter med å dekke et underskudd fra i fjor og hittil i år, vil nå motta minst 22 millioner kroner mer fra staten hvert år, med ytterligere fire millioner neste år.


Den nye kommuneproposisjonen fra regjeringen har bygget opp store forventninger til endringene i finansieringssystemet. Disse endringene vil bidra til en omfordeling av midler, der "fattige" kommuner vil motta en større andel av fellesskapets ressurser. Vestoppland vil alene få rundt 156 millioner kroner mer å rutte med neste år, med Gjøvik kommune som kan se fram til over 42 millioner. Over tid har forskjellene mellom kommunene økt, med konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne. Nå vil regjeringen løfte de kommunene med lavest inntekter for å forbedre deres forutsetninger for å tilby tjenester.Ordfører Tonje Bergum Jahrs reaksjon på den nye kommuneproposisjonen var positiv, men med en anerkjennelse av at det fortsatt gjenstår utfordringer. Hun uttrykker bekymring for den kommende yngrebølgen og håper at de økte ressursene vil muliggjøre investeringer i forebyggende tiltak.


Den nye modellen for finansiering av kommunene skal gi bedre forutsigbarhet, med halvparten av formuesskatten og hele utbytteskatten som nå går inn i den statlige kassen for omfordeling. Endringene er sett på som et skritt i riktig retning for å sikre jevnere fordeling av ressurser mellom kommunene.

1 view0 comments

Comments


bottom of page