top of page
  • pulsenavtoten

"Stort infrastrukturprosjekt på Kirkeby: Gjøvik kommune starter utskifting av vann- og avløpsledninger"Gjøvik kommune har initiert utskiftingen av vann- og avløpsledninger i et omfattende prosjekt på Kirkeby.


Prosjektet, med en budsjettramme på 45-50 millioner kroner, forventes å være fullført innen høsten 2026.


Det eksisterende ledningsnettet, som er rundt 75 år gammelt, vil bli oppgradert med separate rør for septik og overvann. Dette tiltaket vil bidra til økt kapasitet på renseanlegget, ifølge informasjon fra Gjøviks Blad.

0 views0 comments

Comentários


bottom of page