top of page
  • pulsenavtoten

Storstilt Utvikling på Eina: Planer for Nytt Sentrum tar Form


Ny front mot Einafjorden/Hunnselva, med nye boliger i bakgrunnen. (Illustrasjon: Norconsult)


Per Arne og Monica Jakobsen, drivkreftene bak Storgata 10 Eina AS, har store ambisjoner for det nye Eina. Et nytt planforslag skisserer en omfattende transformasjon av området, og nå er de ett skritt nærmere realiseringen.


"Reguleringsplanen er endelig formelt overlevert Vestre Toten kommune," kunngjør Per Arne Jakobsen, og tilføyer, "Dette blir virkelig spennende."


Den største endringen fra de opprinnelige planene er beslutningen om å bevare meieribygget. "Etter grundig prosess med kommunen ser vi verdien av å beholde dette bygget," forklarer Jakobsen. "Det skal omgjøres til moderne kontorlokaler og leiligheter på loftet, med plass til rundt 50-60 kontorplasser. Det meste skal vi selv benytte."


Fasaden på bygget vil bli tilbakestilt til sitt utseende fra 1930-tallet, og parkeringsfasiliteter vil bli flyttet under bakken. "Vi ønsker et bilfritt torg og planlegger å flytte treningssenteret ned i kjelleren," legger han til.


I tillegg til ombygging av meieribygget, planlegges det rundt 40 leiligheter ned mot Hunnselva/Einafjorden, samt en ny restaurant.


"Vi ønsker et mangfold av leiligheter, også mindre enheter egnet for de i etableringsfasen," understreker Jakobsen. "Sammen med våre samarbeidspartnere hos Feste Kapp og arkitekter hos JAF (nå en del av Norconsult), samt støtte fra kommunen, har vi kommet langt i prosessen."


Kommunen har vært svært positive til planene, ifølge Jakobsen. "Selv om vi gjerne skulle bygget ut raskere, må dette gjøres riktig når vi skal forvandle et helt sentrum," sier han.

Tidligere planer pekte mot ferdigstillelse av de første leilighetene i 2024, men nå ser de mot 2025 for mer omfattende aktivitet.


I tillegg til boliger og kontorer, legges det vekt på viktige møteplasser som Kiwi-butikken og Fjordgløtt. "Vi skal bygge for å få folk til å bruke sentrum," understreker Jakobsen.

Revitalisering av Jernbaneparken og etablering av en større dagligvarebutikk er også blant planene for det nye Eina.


"Huset med Kiwi-butikken skal rives, men vi skal sikre at dagligvaretilbudet opprettholdes," forsikrer Bjørn Erik Opsanger fra Lynne Eiendomsselskap AS, det andre selskapet bak prosjektet. "Dette har blitt akkurat som vi håpet. Vi ser frem til å gå videre med dette spennende prosjektet."


Med en omfattende plan på plass, er veien lagt for et nytt og pulserende Eina, klart til å møte fremtiden med stolthet og vitalitet.

5 views0 comments

Comments


bottom of page