top of page
  • pulsenavtoten

Store utbedringer planlagt på fylkesveg 33 – bompenger kan bli aktueltDe neste to årene skal fylkesveg 33 gjennomgå omfattende utbedringer til en kostnad av 200 millioner kroner. Dette er en del av en større investeringspakke på 400 millioner kroner, vedtatt av fylkestinget i desember i fjor, som også inkluderer utbedringer på fylkesveg 24 i gamle Hedmark.


Fylkeskommunen har nå startet et forprosjekt for å sikre at pengene blir brukt på best mulig måte. Prosjektleder Hilde B. Bye fra Innlandet fylkeskommune uttaler at de vurderer å innføre bompenger som en del av finansieringen.


– I vår og sommer har vi flere møter med kommunene Stange og Østre Toten for å diskutere bruken av de 400 millionene. Fylkestinget har bedt oss vurdere bompenger i tillegg til fylkeskommunale midler, sier Bye.


Hun understreker at brukerbetaling gjennom bompenger må ha full støtte fra både de berørte kommunene og fylkeskommunen. Det er til slutt Stortinget som avgjør om en vei skal finansieres med bompenger.


For fylkesveg 33 i Østre Toten gjelder utbedringene to strekninger: fra Opsahl til Bondelia og mellom Bilitt og Skreia. Østre Toten-ordfører Bror Helgestad uttalte i april at han er optimistisk med tanke på veiprosjektet, særlig strekningen mellom Bilitt og Skreia som nærmer seg en løsning.


Innlandet fylkeskommune vurderer nå både en større omlegging av vegene og utbedringer langs eksisterende traseer. Mulighetsstudien fra 2023 anslo at det vil koste rundt 900 millioner kroner å bygge ut begge strekningene.


Bye forteller at samarbeidet med de to kommunene fortsetter gjennom sommeren og høsten, med mål om å få en sak til politisk behandling i fylkeskommunen innen året er omme. Når politikerne har tatt en beslutning om hvilke strekninger som skal bygges ut og omfanget av tiltakene, vil reguleringsplanene bli utarbeidet. Disse planene vil beskrive den endelige løsningen for strekningene og vise hvilke eiendommer som blir berørt av utbyggingen.0 views0 comments

Comments


bottom of page