top of page
  • pulsenavtoten

Stor utskiftingsplan for gatelys i Østre TotenØstre Toten kommune eier totalt 973 gatelys, hvorav rundt 400 av dem må byttes ut. Av disse er 572 allerede utstyrt med LED-belysning, men nå jaktes det på midler for å oppgradere resten av armaturene.


Behovet for oppgradering av den nåværende belysningsinfrastrukturen er påkrevd, spesielt med tanke på erstatning av eldre og mindre effektive gatelys. Den nåværende infrastrukturen er ikke bare ineffektiv, men den er også i strid med nye begrensninger på produksjon og import av lyskilder som inneholder kvikksølv eller ikke overholder økodesignkravene.


Overgangen til LED-gatelys er avgjørende for å forbedre energieffektiviteten, redusere driftskostnadene og imøtekomme de stadig strengere miljøkravene, ifølge saksutredningen før den politiske behandlingen.


Det er imidlertid en kostbar prosess å erstatte de eldre armaturene med moderne lyskilder. Derfor foreslås det å bruke midler som opprinnelig var satt av til utskifting av armaturer i kommunale bygninger.


Kommunestyret har allerede vedtatt en investeringsplan i budsjettet for perioden 2024-2027 med en ramme på 24 millioner kroner for utskifting i kommunale bygninger, hvor seks millioner var øremerket for årets arbeid. Nå blir det foreslått å ta én million av disse midlene for å oppgradere rundt 250 av gatelysene.


Når de moderne lysene er på plass, vil dette føre til betydelige besparelser i driftsutgiftene for Østre Toten kommune.


skriver Toten Blad

0 views0 comments

Comments


bottom of page