top of page
  • pulsenavtoten

Stolpejakten: Et populært folkehelsetilbud i Østre TotenStolpejakten har utviklet seg til å bli et av de mest populære folkehelsetilbudene i Østre Toten kommune, med hele 200 000 stolpebesøk registrert i fjor. Arrangørene av stolpejakten har, i likhet med mange andre samfunnsarrangementer, opplevd økte kostnader og har derfor søkt om kommunal støtte for å kunne fortsette tiltaket.


"Statistikken viser en bred deltakelse fra hele befolkningen i bygda. Dette er et verdifullt lavterskeltilbud," konstaterer kommunedirektøren før det kommende møtet i Utvalg for samfunnsutvikling etter påske. I fjor mottok tiltaket en bevilgning på 110 000 kroner, mens det i år er søkt om 125 000 kroner. Toten-Troll, som står bak stolpejakten, opplyser at det har blitt stadig vanskeligere å sikre seg sponsorer, samtidig som kostnadene har økt.


Det innstilles på at klubben skal motta den nødvendige støtten for å kunne sette ut hele 175 stolper denne sesongen. "I løpet av 2023 ble det registrert 200 000 stolpebesøk med 5374 deltakere," informeres det i søknaden.


På 16 av stolpene kunne deltakerne også få med seg kulturhistorisk informasjon i samarbeid med folkebiblioteket. I fjor ble det satt ut 160 stolper, som spredte seg over ulike områder i kommunen, inkludert Totenvika, Balke-Travbanen, Skreia-Hveemsåsen, og flere andre steder.


Prosjektet inkluderer også prøveprosjekter med egne stolper ved Kapp skole og Lena ungdomsskole, og blir sett på som et lavterskeltilbud som appellerer til alle aldersgrupper. "Dette prosjektet er av stor betydning for folkehelsen i vår kommune, og støtten fra kommunen og andre sponsorer gjør det mulig å gjennomføre dette," konkluderer saksframlegget.

1 view0 comments

コメント


bottom of page