top of page

Statsministeren vil endre russetiden: Kraftfulle grep på veiStatsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tar et standpunkt mot den nåværende tilstanden under russetiden. Han mener det er på tide å gjøre store endringer, og tirsdag samlet han tre sentrale statsråder for å sette i gang handling.


"Vi unner russen en trygg feiring, men den skal ikke være ekskluderende og ikke basert på kjøpepress," uttaler Støre til VG. Han påpeker at dagens russefeiring er preget av ekskludering, gruppepress og kommersielle krefter, noe som må endres.


Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) understreker betydningen av lokal forankring i arbeidet med å endre russetiden, og forteller at arbeidet med å omstrukturere russetiden har vært pågående en stund. Hun indikerer også at det kan være fornuftig å flytte russetiden til etter eksamen.


Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) vurderer kraftfulle grep, som å forby sidevendte seter og ståplasser i busser som ikke går i rute, for å gjøre russetiden tryggere.

Selv om disse tiltakene kan virke kontroversielle, mener regjeringen at det er på tide å handle for å sikre en mer inkluderende og tryggere russetid for alle ungdommer.


Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) legger vekt på ungdommens behov for beskyttelse mot kommersielt press under russetiden, og understreker at næringsdrivende må respektere loven som gir barn særskilt vern mot aggressiv markedsføring.


Statsministeren og hans regjering har som mål å gjøre russefeiringen fra 2026 til å skje etter eksamen, og de tar grep for å sikre at feiringen blir mer inkluderende og mindre preget av kommersielle krefter og kjøpepress.


Her er noen av tiltakene:


  • Regjeringen vil flytte russetiden til etter eksamen senest fra 2026.

  • Fylkeskommunene har fått i oppdrag å utvikle en nasjonal strategi og handlingsplan som skal bidra til en ny og mer inkluderende russefeiring. Prosjektet har fått navnet «Endret avgangsmarkering 2026».

  • Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen se på muligheten for å forby bruk av sidevendte seter under kjøring, i busser som ikke er i rutetrafikk.

  • Statens vegvesen har fått i oppgave å se på muligheten for å forby ståplasser i busser som ikke er i rutetrafikk.

  • Skjerpet tilsyn mot den kommersielle russeindustrien.

2 views

Comments


bottom of page