top of page

Statsforvalteren Opphever Kommunestyrets Vedtak om Tomtesalg til Raufoss Fotball


daglig leder Fredrik Greve Monsen har varslet en pressemelding senere i dag.


Statsforvalteren har konkludert med at kommunestyrets vedtak om overføring av tomtearealer ved Nammo stadion til Raufoss Fotball er ugyldig. Tomtearealet på 18 dekar ble solgt for 1 million kroner, mens markedsverdien er vurdert til 6 millioner kroner.


Raufoss Fotball planla, i samarbeid med Syljuåsen AS, å utvikle området til bolig- og næringsformål for å generere inntekter og komme ut av fotballforbundets røde sone, som kan medføre sportslige konsekvenser som poengtrekk eller degradering.


Statsforvalteren mener vedtaket utgjør offentlig støtte i strid med EØS-avtalen. De fant feil i punkt tre av kommunestyrets vedtak fra 22. februar, som gjør det ugyldig etter kommuneloven.


Forsøk på å få kommentarer fra Raufoss IL Fotball har vært uten respons, men daglig leder Fredrik Greve Monsen har varslet en pressemelding senere i dag.


Kommunestyrets vedtak ble gjort med 17 mot 14 stemmer, hvor flertallet besto av representanter fra Frp, H, Sp, SV og tre uavhengige. Et mindretall fra Ap, KrF, V og Rødt motsatte seg vedtaket. Kommunedirektør Bjørn Fauchald advarte om risikoen for at tomtesalget kunne være rettsstridig.


Avgjørelsen fra Statsforvalteren innebærer at avtalen mellom kommunen og Raufoss Fotball er ugyldig, og dette vil bli formelt behandlet i kommunestyrets første møte etter ferien.


Statsforvalteren påpeker at Raufoss IL Fotball driver økonomisk aktivitet som konkurrerer om sponsing, billettsalg og spilleroverganger. Salget av eiendommen til underpris styrker fotballklubbens posisjon i markedet, noe som kan påvirke konkurransen innen EØS-området.

5 views

Comments


bottom of page