top of page

Statsforvaltaren opphever vedtak om utviding av krematorium i GjøvikStatsforvaltaren i Innlandet har opphevet Gjøvik kommune sitt vedtak om å utvide krematoriet ved Hunn gravplass. 15 naboer har klaget på utvidelsen og fikk medhold. Torsdag mottok di brevet fra Statsforvaltaren.


Hanne Prytz, som har ledet klageprosessen, sier til NRK at hun er svært glad og overrasket over at di blei hørt.


Dette er andre gang Statsforvaltaren avviser planane til Gjøvik kommune og Gjøvik kirkjelige fellesråd. Statsforvalteren mener saken er for dårleg belyst og burde hvert sendt på høring hos både Statsforvaltaren og Fylkeskommunen før kommunestyret gjorde et nytt vedtak.


Barne- og familiedepartementet har også kommentert saken og mener di burde fått planane til godkjenning.

1 view

Comments


bottom of page