top of page
  • pulsenavtoten

Støtte til Ungdomsarbeid i Vestre Toten


Foto: Glenn A.


Under Vestre Toten Arbeiderpartis frokostmøte den 1. mai annonserte Rigmor Aasrud fra Arbeiderpartiet at regjeringen har tildelt kommunen 250.000 kroner til ungdomsarbeid.


Pengene er spesifikt øremerket for å støtte barn og ungdom i deres deltakelse i fritidsaktiviteter, som et tiltak mot økonomiske hindringer.


Ordfører Tonje Bergum Jahr uttrykte at disse midlene vil være til stor hjelp for å dekke kostnader knyttet til treningsavgifter og lignende utgifter, og dermed sikre at unge i kommunen kan delta aktivt i ulike aktiviteter.

2 views0 comments

Comments


bottom of page