top of page
  • pulsenavtoten

Spare tiltakene ved NTNU, får konsekvenser for GjøvikFakultetet for medisin og helsevitenskap ved NTNU står overfor betydelige kutt i budsjettet, noe som vil ha konsekvenser også for NTNU på Gjøvik. Den brutale sparekniven har allerede resultert i et betydelig antall tomme plasser i klasserommet, spesielt for sykepleierutdanningen, hvor 100 av 240 plasser står ubrukte. Dette fører til et tap av inntekter for universitetet, som får betalt per student.


Fakultetet har som mål å spare inn 100 millioner kroner i løpet av inneværende år, og dette har allerede ført til ansettelsesstopp for alle midlertidige stillinger, inkludert vikariater.


Seniorrådgiver ved NTNU Gjøvik, Bjørn Kvaal, bekrefter at det jobbes med konkrete sparetiltak, og advarer om at dette kan føre til oppsigelser. Konkrete tiltak ventes å bli kunngjort i løpet av april.


Instituttleder for helsevitenskap på Gjøvik, Heidi Vifladt, informerer om at fakultetet ønsker å tilby sluttavtaler, men understreker at bemanningsplanene ennå ikke er klare.


Viserektor ved NTNU i Gjøvik, Gro Dæhlin, understreker betydningen av å tilby et bredt studietilbud som er tilpasset lokale og regionale behov. Hun påpeker NTNU's samarbeid med regionens helsetjeneste og behovet for kompetanse i området.


Dekan for Fakultet for medisin og helsevitenskap, Siri Forsmo, har tidligere argumentert for et budsjettunderskudd på 100 millioner kroner, men har blitt bedt om å synliggjøre de faglige konsekvensene av budsjettbalanse og identifisere varige tiltak, hovedsakelig gjennom nedbemanning.


Selv om nedgangstider skaper uro, er det håp om å finne løsninger, selv om dette kan kreve nye arbeidsmetoder og en mulig nedbemanning

1 view0 comments

Comments


bottom of page