top of page

Smågardsvegen forfaller uten reparasjonsplanerHanne Røstøen har rettet oppmerksomheten mot den forverrede tilstanden på Smågardsvegen (fylkesveg 2374), som strekker seg fra Børsvollsvea i Vestre Toten til Nerset i Østre Toten. Hun har sendt et bekymringsbrev til Vestre Toten kommune, hvor hun beskriver veien som svært trafikkfarlig, spesielt med tanke på barn som ferdes langs den.


Til tross for midlertidige reparasjoner har Innlandet fylkeskommune ingen planer om å starte større vedlikeholdsarbeid før tidligst i 2026, ifølge informasjon fra Toten Idag.

0 views

Comments


bottom of page