top of page
  • pulsenavtoten

Skuffelse over nedprioritering av Riksveg 4 i ny Nasjonal TransportplanØyvind Hansebråten, direktør ved Raufoss Industripark, uttrykker stor skuffelse over forslaget til den nye Nasjonal Transportplanen (NTP). Han mener at manglende prioritering av Riksveg 4, spesielt strekningen fra Raufoss til Oslo, vil være til stor skade for regionen.


Riksveg 4 fungerer som en livsnerve for Raufoss Industripark, der årlig rundt 35 000 trailere passerer gjennom og er avgjørende for den videre transporten til Alnabruterminalen og Oslo havn. Denne viktige transportåren er en av de største hindringene for vekst i arbeidsplasser og eksport i regionen, ifølge Hansebråten.


Når regjeringen nedprioriterer denne strekningen i den nye NTP, mener Hansebråten at det står mye på spill, både når det gjelder arbeidsplasser og beredskap. Han understreker viktigheten av en effektiv og trygg veiforbindelse for å sikre regionens fremtidige vekst og utvikling.


Det gjenstår å se hvordan forslaget til den nye Nasjonale Transportplanen vil bli behandlet videre, men for Hansebråten og mange andre involverte er det klart at veiens fremtidige status vil ha stor betydning for regionens økonomi og fremtidige potensial.

3 views0 comments

Comments


bottom of page