top of page

Sjokk funn i journal antyder passiv dødshjelpHelen Fredholm fra Totenvika er sjokkert over funn i ektefellen Erlends journal, som antyder passiv dødshjelp.


Erlend Fredholm, tidligere ansatt i kommunen, har vært alvorlig syk siden en hjerneblødning i 2017. Nå kjemper Helen for at Erlend skal få livsforlengende helsehjelp ved akutt sykdom, og retter skarp kritikk mot Østre Toten kommune for manglende drøfting med pårørende.

1 view

Comments


bottom of page