top of page

Seks millioner til drenering i InnlandetI den nylig vedtatte jordbruksavtalen for 2024-2025 er det avsatt ekstra midler til dreneringstiltak, hvor Innlandet er tiltenkt seks millioner kroner.


Ringsaker, Åsnes og Østre Toten får størsteparten av pengene, med henholdsvis 1,98 millioner, 1,34 millioner og 1,37 millioner kroner hver. Dette vil gjøre det mulig for kommunene å godkjenne flere dreneringsprosjekter, ifølge Statsforvalteren i Innlandet.

0 views

Comments


bottom of page