top of page
  • pulsenavtoten

Sekretæren i kontrollutvalget uttaler: "Jeg kan ikke identifisere meg med situasjonen."


foto: Ole Ivar vangen.


Kontrollutvalgssekretæren: Åpenhet er nøkkelen


Kjetil Solbrækken, som er leid inn som sekretær for kontrollutvalget i Vestre Toten kommune, kommenterer den nylige diskusjonen rundt møter og referater i kontrollutvalget.

Han påpeker at det er vanlig praksis å ha forberedende møter med kontrollutvalgslederne før innkallingen sendes ut til utvalgsmøter. Det som har vakt oppmerksomhet i denne saken, ifølge Solbrækken, er ønsket fra den nyvalgte kontrollutvalgslederen, Arild Ødegaard, om å føre referat fra møtet de hadde før det første møtet i det nye kontrollutvalget. Dette ønsket om å dokumentere samtalen gjennom et referat ble oppfattet som en uvanlig praksis av Solbrækken.


Solbrækken, gjennom sitt firma Kontrollutvalgstjenester AS, har lang erfaring som sekretær for kontrollutvalgene i Gjøvikregionen og på Hadeland. Han understreker at forberedende møter vanligvis er uformelle samtaler om sakslister og praktiske detaljer for kommende møter, uten krav til referater eller offentlig tilgjengelighet.


Han forklarer videre at referatet fra det forberedende møtet ble presentert for kontrollutvalget som informasjon, men det ble ikke tatt noen beslutninger om å inkludere det i møteprotokollen. Solbrækken avviser påstander om at det ble forsøkt å holde noe skjult, og understreker at det ikke ble fremsatt noen innvendinger fra utvalgets medlemmer ved sendelsen av utkastet til møteprotokollen.


Når det gjelder påfølgende diskusjon og beslutningen om å gjennomføre nyvalg for kontrollutvalget, ønsker Solbrækken ikke å kommentere politiske avgjørelser. Han mener imidlertid at begrunnelsen for referatet og det forberedende møtet var fullt legitimt, åpent og transparent.


Solbrækken kommenterer også analyser fra ekstern ekspert David Isaksen, som ifølge Solbrækken har trukket feil konklusjoner om situasjonen, spesielt angående inkluderingen av referatet i kommunestyrets protokoll.


Den pågående debatten har satt fokus på behovet for åpenhet og tydelige prosedyrer i kontrollutvalget, noe Solbrækken understreker som avgjørende for tilliten til det kommunale systemet.

5 views0 comments

Comentarios


bottom of page