top of page

Riksveg 4 over Lygna Nattestenges Mellom 17. og 28. Juni


Det ska legges 12 kraftige stikkrenner under riksveg 4 ved Lygna. foto: Statens vegvesen


Riksveg 4 over Lygna vil være helt stengt på hverdagsnetter fra klokken 22.00 til 05.30 mellom 17. og 28. juni. Dette gjelder fra nord for Lygnasæter til Stormyra i sørenden av Einafjorden. Trafikanter må forvente lang omkjøring.


Nattestengingen skjer i forbindelse med graving og legging av 12 store stikkrenner under riksvegen nord for Lygnasæter, som en del av oppgraderingen av riksveg 4 mellom Hadeland og Lygna.


Beregn Ekstra Reisetid

De reisende må beregne ekstra reisetid, avhengig av destinasjon. – For reiser mellom Gjøvik og Hadeland må man regne med omtrent en halvtime ekstra, avhengig av trafikk og kjøreforhold, opplyser byggeleder Stein Henry Øvstetun i Statens vegvesen.


Stengt Mandag til Fredag

Veien vil være stengt hver natt fra mandag 17. juni til og med natt til fredag 21. juni, og igjen fra mandag 24. juni til natt til fredag 28. juni. Veien forblir åpen i helgene.


Lange Omkjøringsveier

Alternativ omkjøring inkluderer fylkesveg 180 fra Lygna til Hurdal, fylkesvei 33 og 34 på østsiden av Randsfjorden for reiser mellom Gjøvik og Hadeland, samt fylkesvei 33 langs Mjøsa for reiser mellom Toten og sørover. E6 kan også være et alternativ.


Færre Ulemper Nattestid

Arbeidet utføres på nattestid for å minimere ulempene for trafikanter. – Hvis vi hadde stengt veien på dagtid, ville det rammet langt flere over lengre tid, forklarer Øvstetun. Nattarbeid gjør det også tryggere for både arbeidere og trafikanter.


Var Nylig Nattestengt

Samme strekning var nattestengt for et par uker siden. – Da stengte vi veien fra klokken 21.00. Nå kan vi vente til klokken 22.00. Vi oppfordrer sjåfører til å planlegge på forhånd og vise hensyn på omkjøringsveiene, sier Øvstetun.


Statens vegvesen har dialog med nødetatene for å sikre at de kan passere ved behov mens veien er stengt.

41 views

Comments


bottom of page