top of page

Restaureringsiver førte til høy bot fra Østre Toten kommuneI jakten på å gjenopprette en bygning, satte eieren i gang arbeid uten nødvendige søknader og tillatelser. Denne brudd på reglene har nå resultert i en bot på 15 000 kroner, utstedt av Østre Toten kommune.


Det omtalte seterhuset er en del av det som er beskrevet som et viktig setermiljø på Totenåsen. I 1999 ble dette og flere lignende miljøer valgt ut av Oppland fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland som fokusområder for bevaring.


Regulert for bevaring


Oppland fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland tildelte fire tilskudd til ulike seteranlegg på Totenåsen. Målet med disse tilskuddene var å bevare og ivareta seterkarakteren ved de aktuelle anleggene. Midlene ble brukt til restaureringsarbeider utført i samsvar med antikvariske prinsipper.


Ved en inspeksjon av seteranlegget, som er regulert for bevaring, høsten 2022, ble bygningsmyndighetene oppmerksomme på fasadeendringer og tilbygg på et av seterhusene, som ikke var blitt omsøkt eller gitt tillatelse til.


– Tiltakene inkluderte installasjon av papp utenfor yttervegger, omtegning av tak og forlengelse av taket mot sørvest, står det i en uttalelse fra kommunen, som nå har vedtatt å ilegge en bot på 15 000 kroner.


Gir sin versjon


– Arbeidet som ble utført, var ment å sette bygningen i stand til å brukes som hytte for oss og fremtidige generasjoner. Vi mener at arbeidet har bidratt til å redde bygningen fra ytterligere forfall. Vi ber derfor om at det ikke blir fattet noen tvangsmulkt. Vi ønsker å bevare dette stedet på best mulig måte, både med tanke på den historiske verdien og for våre etterkommere, står det i eierens svar til kommunens beslutning.


Kommunen har også innhentet en uttalelse fra Mjøsmuseet, som ga sin bygningsvernfaglige vurdering av situasjonen. Eieren har på sin side fått bygningsvernfaglig bistand for å reversere de gjennomførte arbeidene og for videre restaurering av bygningen.

Saken endte med at tiltakene ble utført etter søknad og godkjenning, og i tråd med tillatelsene. Kommunen konkluderte før jul i fjor med at de ulovlige tiltakene ble tilbakeført, og dermed ble forholdet lovliggjort.


– Østre Toten kommune anser nå saken som avsluttet. Det er sendt et vedtak om overtredelsesgebyr som må betales innen fristen, står det i kommunens siste vedtak, som nylig ble presentert for de folkevalgte i kommunens utvalg for samfunnsutvikling.

2 views

Comentarios


bottom of page