top of page
  • pulsenavtoten

Regjeringen Bevilger ekstra penger for å Redusere SykehuskøeneRegjeringen har annonsert en bevilgning på 400 millioner kroner for å takle de økende ventelistene på sykehusene. Dette tiltaket kommer som en respons på den gjennomsnittlige ventetiden som har steget til 78 dager, til tross for mål om å redusere den.


Ellen Pettersen ved Sykehuset Innlandet påpeker at legemangel er en betydelig utfordring som bidrar til de lange ventetidene. Spesielt innen øyesykdommer er situasjonen kritisk, med flere pasienter som har ventet i over ett år, melder Oppland Arbeiderblad.


Denne økonomiske injeksjonen fra regjeringen er ment å styrke sykehusenes kapasitet og forbedre pasientbehandlingen, med håp om å forkorte ventetidene betydelig i nær fremtid.

0 views0 comments

Comments


bottom of page