top of page
  • pulsenavtoten

Raufoss Fotball på vei ut av økonomiske utfordringerRaufoss Fotball ser endelig lys i enden av tunnelen etter å ha kjempet mot økonomiske utfordringer de siste årene. Under klubbens årsmøte forrige uke presenterte Bent Dalby, koordinator for økonomi og sport, tallene for 2023, som viser en betydelig forbedring.

Klubben kunne fremvise et positivt årsresultat på over tre millioner kroner, en markant bedring fra underskuddet året før. Dalby forklarer at de er nær et nullresultat i 2023, med en liten overskudd i Raufoss Storhall AS, men et mindre underskudd i Raufoss Fotball.


En av faktorene som har bidratt til den økonomiske bedringen er avskrivingen fra den gamle hallen, som ble gjenbrukt i byggingen av den nye storhallen. Denne avskrivingen på over tre millioner kroner har styrket klubbens egenkapital.


I tillegg har klubben klart å styrke egenkapitalen gjennom salg av spillere, som var nødvendig for å oppnå et nullresultat i 2023.


Dalby understreker viktigheten av det kommende byggeprosjektet rundt Nammo stadion, som forventes å gi en betydelig likviditetseffekt for klubben. Dette prosjektet er en del av klubbens langsiktige strategi for å forbedre økonomien og sikre bærekraftig drift.


Samtidig peker revisors beretning på en vesentlig usikkerhet rundt klubbenes evne til fortsatt drift. Styret og administrasjonen forsikrer imidlertid om at de jobber kontinuerlig med å betjene kortsiktig gjeld og er trygge på videre drift.


Med et budsjett for 2024 som viser et overskudd på drøyt 1,5 millioner kroner, har Raufoss Fotball satt seg ambisiøse mål for den kommende sesongen. En storkamp mot Vålerenga forventes å generere betydelige inntekter, og klubben ser frem til å møte utfordringene med optimisme og målrettet innsats.


Endringer i styret ble også kunngjort under årsmøtet, med Mathias Engebakken som ny styreleder og Trude Øvstetun som en av de nye styremedlemmene.

Raufoss Fotball ser nå frem til en spennende og begivenhetsrik sesong i 1. divisjon, med håp om ytterligere fremgang både på og utenfor banen.

3 views0 comments

コメント


bottom of page