top of page
  • pulsenavtoten

Rødlisteart truer boligbygging i Gjøvik

Det planlagte boligområdet i Brusveskogen i Gjøvik er foreløpig stoppet fordi det er oppdaget rik gransumpskog midt i området. Skogstypen er rødlistet som sterkt truet i Norge. Det skriver Oppland Arbeiderblad.


Det er for tidlig å si om bygeprosjektet skrinlegges for godt.

4 views0 comments

コメント


bottom of page