top of page

Rådhuskvartalet i Raufoss kan gi millioninntekter med riktig utbyggerVestre Toten vurderer å selge indrefileten av Raufoss sentrum


Rådhuskvartalet i Raufoss, en eiendom på 21,5 mål med potensiale for nærmere 270 boenheter og 5000 kvadratmeter næringsareal, kan snart bli lagt ut for salg. Politikerne i Vestre Toten har i formannskapet enstemmig vedtatt at eiendommen kan bli solgt på det åpne markedet hvis en utbygger med soliditet, gjennomføringsevne og en god pris melder sin interesse.


Kommunen har behov for åtte omsorgsleiligheter for unge funksjonshemmede, men resten av arealet kan utvikles av en ekstern aktør. Det er også ønske om å vurdere nyetablering av et legesenter i kvartalet, samt boliger for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.


Vestre Toten kommune står overfor en økonomisk krise med et underskudd på 34,5 millioner kroner som må dekkes innen utgangen av 2025. Kommunen har allerede tømt disposisjonsfondet. Samtidig opplever de en vekst i antall innbyggere, og hjørnesteinbedriftene i Raufoss industripark leverer rekordtall. Det er også planlagt hundrevis av nye arbeidsplasser i parken.
Politikerne jobber hardt for å unngå å havne på Robek-lista og i stedet bidra til en forventet økonomisk oppsving etter mange års tunge investeringer. Kommunen har allerede innhentet juridisk ekspertise og utarbeidet et salgsprospekt for eiendommen.

Saken skal til avsluttende behandling i kommunestyret i slutten av juni, og hvis politikerne får det som de vil, kan Rådhuskvartalet i Raufoss snart bli en ny stor inntektskilde for kommunen.

3 views

Komentarze


bottom of page