top of page
  • pulsenavtoten

Privatperson fikk gebyr etter ulovlig ombygging av driftsbygningEn privatperson i Østre Toten gjennomførte en omfattende ombygging av en driftsbygning uten å søke kommunen om tillatelse. Konsekvensen ble et overtredelsesgebyr på 10.000 kroner.


I fjor sommer ble eieren pålagt å umiddelbart opphøre bruken av bygningen og fikk varsel om mulige gebyrer og tvangsmulkt i saken. Nå er saken avsluttet, og eieren har mottatt et overtredelsesgebyr.


Bygningen hadde blitt omgjort til et selskapslokale i andre etasje, samt etablert en leilighet med alle bofunksjoner i første etasje. Selv om det senere ble søkt om godkjenning for leiligheten, var ombyggingen i andre etasje ulovlig og måtte tilbakeføres til lager.


Østre Toten kommune vurderte overtredelsen som uaktsom og valgte å halvere det mulige gebyret på 50.000 kroner, med hensyn til at det involverte en privatperson. Kommunen la vekt på at eieren samarbeidet med dem og tok grep for å rette opp situasjonen.

0 views0 comments

Comments


bottom of page