top of page
  • pulsenavtoten

Privat bru i Kolbu totalskadet og erklært farlig av NVEUnder ekstremværet «Hans» i 2023 ble en privat bru i Kolbu løsrevet og delvis kollapset, og den anses nå som totalskadet og en potensiell fare for omgivelsene av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).


Bruen, som fungerte som adkomstvei til en husstand nær Bråstad, ga etter for den høye vannføringen i Lenaelva under uværet.


Østre Toten kommune har blitt tildelt 1,66 millioner kroner i tilskudd fra staten for å rive og fjerne konstruksjonen innen 1. juli 2024. Dette ble rapportert av Totens Blad.


NVE har inspisert skadene og kommet med klare anbefalinger om at bruens tilstand utgjør en potensiell risiko for sikkerheten til innbyggerne i området. Derfor har kommunen og relevante myndigheter tatt beslutningen om å fjerne den skadede brua for å unngå eventuelle ulykker eller skader på eiendom.2 views0 comments

Comments


bottom of page