top of page
  • pulsenavtoten

Potensiell oppblomstring av blågrønnalger i Mjøsa etter ekstremværet "Hans"Miljødirektoratet uttrykker bekymring for en mulig oppblomstring av blågrønnalger i Mjøsa denne sommeren som følge av det ekstreme været forårsaket av uværet "Hans".


Under uværet ble avløpsvann og gjødsel ført inn i innsjøen, noe som resulterte i en opp til 25 prosent økning i fosforkonsentrasjonen. Selv om fosfornivåene senere avtok, forblir situasjonen uavklart, ifølge NRK Innlandet.

0 views0 comments

Comments


bottom of page