top of page
  • pulsenavtoten

Politisk diskusjon om storkommune-saken i Vestre Toten utsettes på grunn av tidspress



Ordfører Tonje Bergum Jahr innrømmer at hun av og til kan være for optimistisk med tiden i møtene sine. Foto: Glenn A


Torsdag samlet kommunestyret i Vestre Toten seg for å behandle spørsmålet om en mulig sammenslåing med Østre Toten og Gjøvik. Mens Østre Toten og Gjøvik allerede har gått videre med utredningen, tok debatten en uventet vending i Vestre Toten.


Utsatt Avgjørelse

På grunn av et fullpakket program ble det ikke tid til å få klarhet i hvor kommunestyrerepresentantene står i spørsmålet om en utredning om en mulig sammenslåing. Som et resultat ble behandlingen av saken utsatt til et senere møte.



Positivitet og Antydninger

Varaordfører Kjetil Sangnes tolker signalene som positive, mens Høyres Øivind Sørhusbakken antyder at en storkommune kanskje kan være veien å gå.



Opposisjonens Synspunkt

Opposisjonsleder Dorthe Ødegaard Benckert fra Senterpartiet er positiv til en utredning, men ønsker endringer i forslaget før det vedtas. Hun uttrykker forundring over hvordan saken ble enkelt utelatt fra dagsordenen på grunn av tidspress.


Ordførerens Perspektiv

Ordfører Tonje Bergum Jahr avkrefter forsøk på å trenere saken og innrømmer utfordringen med tidspress i møtene. Hun erkjenner behovet for å balansere grundig behandling av saken med effektiv tidsbruk.



Hos Bror Helgestad å de andre folkevalgte i Østre Toten kommune er denne saken allerede avgjort.


Avventende Nabokommuner

De folkevalgte i både Gjøvik og Østre Toten har ventet spent på Vestre Totens beslutning. Benckert understreker at ingen har tatt stilling til en sammenslåing ennå, og at saken nå kun gjelder en utredning om en storkommune.


Kompleksiteten i Sakene

Representant Svein Erik Sørensen fra Fremskrittspartiet har påpekt kompleksiteten i sakene som legges frem og hvordan det påvirker tidsbruken.


Tidsutfordringer og Optimisme

Ordfører Tonje Bergum Jahr innrømmer at hun av og til kan være for optimistisk med tiden i møtene sine. Hun peker på at neste steg i en eventuell prosess uansett ikke ville skjedd før etter sommeren.



0 views0 comments

Comments


bottom of page